Skötselråd för Vriesea

Vriesea (Bromelia)

Observera: Följande skötselråd gäller endast för släktet Vriesea och inte andra arter vi tillhandahåller.

Vriesea i naturen

 

Allmänt

 

Vriesea är ett släkte av växter som tillhör familjen ananasväxter (Bromeliaceae). Släktet omfattas av ca 200 arter. Det har ett stort utbredningsområde och växer naturligt ända från Mexiko ned till södra Sydamerika. I naturen lever Vriesea som epifyt vilket innebär att den växer utanpå andra växter såsom träd m.m. utan att ta näring från dessa. De utvecklar rötter likt de allra flesta växter, men rötternas främsta uppgift är att fästa och hålla växten fast på trädstammar, grenar och dylikt.

Vriesea har på senare tid kommit att bli en mycket populär växt i de svenska hemmen vilket till stor del beror på att de är mycket lätta att sköta och för att de runt blomningen kan uppvisa unika och magnifika blomstänglar i nästan lysande färger.

Skötsel

 

Skötselråden som ges här är generella och gäller främst för de arter som vi erbjuder samt de arter och hybrider man vanligen hittar i blomsterhandeln.

Vatten / fuktning

 

Vriesea uppskattar, liksom de flesta krukväxter, kalkfritt och rent vatten. Vi ger våra Vrieseror endast kranvatten. Detta fungerar bra under förutsättning att man bor på en plats där vattnet inte innehåller alldeles för mycket kalk och andra tillsatser, vilket är ovanligt i Sverige. Vattningen bör ske genom att man vattnar direkt i själva plantan och vattenfyller bladverken. Vriesea är en vattenhållande växt och mår som bäst när dess bladverk är vattenfyllt. Det är emellertid bra att låta bladverket då och då torka upp, men försök att alltid ha lite vatten i själva bladrosetten för att minska risken till att plantan blir svag. De flesta arter klarar dock en viss tids torka utan att det nämnvärt påverkar deras välmående.

Optimalt för en Vriesea är att leva på en plats med en hög fuktighet. Den luftfuktighet vi har i våra hem är absolut tillräcklig, men det kan vara bra att duscha plantan och dess närmaste omgivning med en blomspruta till och från.

Vriesea era

 

Substrat

Vriesea går lika bra att sköta som en vanlig krukväxt d.v.s. i kruka med substrat, trots att den till sin natur är en epifyt. Om man har möjlighet så kan man hålla den helt epifytisk, vilket är enklare om man har den i ett vivarium eller växthus.

Ofta när man läser olika skötselråd om hållningen av detta släkte i kruka så nämns att substratet skall hållas fuktigt men detta stämmer inte då Vriesea, som tidigare nämnts utvecklar sina rötter för att ta fäste vid andra växter och inte för att ta upp vatten. För dessa arter spelar det ingen större roll huruvida substratet är lätt fuktigt eller ej. Det kan till och med vara skadligt med ett konstant fuktigt substrat om det ligger dikt an mot växtkroppen.  

Ljus

Vriesera uppskattar ljus, men trivs bra även med en skuggigare placering. Under starkare ljussättning utvecklar dock vissa arter mer spännande färgnyanser och skarpare mönster. Undvik direkt solljus för ungplantor.

Förökning

Vriesean förökar sig på två olika sätt. Det ena är via frön, som de flesta andra växter, och det andra är att de utvecklar sidoskott, som små kopior av sig själva som växer ifrån botten och ur bladverket av moderplantan. När de små sidoskotten (eller “pups” som de ibland kallas) vuxit till en tredjedel av moderplantans storlek kan man enkelt nypa loss dem och får då en helt ny planta. Den nya plantan planteras i egen kruka och sköts på samma sätt som moderplantan, d.v.s. vatten i bladverket. Nyligen avplockade skott kan vara lite känsliga till en början och ser man tecken på att plantan verkar “hängig” kan man öka den omkringliggande fuktigheten lite tills den ser ut att ha stabiliserat sig. En enda vriesea kan utveckla många sidoskott. Ofta sker utvecklingen av sidoskott först efter att plantan blommat klart.

Vilken art ska man välja?

De flesta av arterna kan skötas på samma sätt, och det som till största del skiljer dem åt är utseende och storlek. Därför går det oftast bra att välja den art vars egenskaper man mest tilltalas av. Vissa arter är färgglada och mönstrade, andra mer diskreta till sitt utseende. Vissa blir breda och andra blir höga, vissa förblir små och andra blir jättestora. Vårt utbud innehåller arter som är beprövade och som lämpar sig i svenska hem.

Övrigt

En Vriesea blommar endast en gång i sitt liv. Blomningen pågår i ca 3-6 månader. När plantan blommat färdigt påbörjar växten en nedbrytningsprocess av sig själv som till sist leder till att växten dör, men misströsta ej, denna process kan ta upp till flera månader och ibland år. Under den långa tid som moderplantan dör producerar den också nya plantor vilket gör att man nästan kan säga att plantan är odödlig. Läs mer under rubriken förökning.

Vriesea som man oftast ser dem i butik

Vriesea i handeln

Tyvärr anser jag att att den kommersiella handeln hämmar kunskapen om och förstör en stor del av tjusningen i att hålla växter från detta släkte. För det första förekommer det ofta hos butiker och handlare felaktiga artnamn samt olika populärnamn som man använder som ett samlingsbegrepp för flera olika arter, t.ex. Papegojstjärt vilket kan förvirra växtköparen.

För det andra förekommer det inom handeln tyvärr oftast hybridiseringar vilket är tråkigt för den genuint intresserade växtköparen som då aldrig kan vara helt säker på vilken art den införskaffat sig. Dock så finns det en del erkända och etablerade hybridiseringar som kan klassas som en egen “art”, jmfr. brudorkidén.

Vidare är det i handeln oftast vuxna exemplar som befinner sig i mitten eller slutet av sin blomning som går ut till försäljning eftersom växten av många anses vara som finast då. Det som kunden sällan får veta är att blomstängeln hos en Vriesea håller i sig i ca 3-6 månader. Därefter dör den. Har man otur kan alltså den färgglada blomstängeln redan inom någon vecka efter inköpet torka ihop och till sist dö. Även om detta inte innebär slutet för själva växten (se rubrik övrigt) så kan det anses vara vilseledande gentemot kunden att sälja äldre fullvuxna blommande plantor utan att detta nämns då det troligen innebär en besvikelse för många kunder som köpt växten för dess utseende i butik.

0

Din varukorg